Tomáš Vacek / užitá grafika
Jak pracuji? Cílím na jednoduchost, srozumitelnost a užitek. Snažím se, aby forma neválcovala obsah. Propojuji prostor s geometrickými tvary a typografií. Stále na cestě, těšíc se na nového prezidenta.