Tomáš Vacek / užitá grafika
Jak pracuji? Cílím na jednoduchost, srozumitelnost a užitek. Snažím se, aby forma neválcovala obsah. 
Propojuji prostor s geometrickými tvary a typografií.